główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr II/22/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania członka Gminnej Rady Sportu oraz powołania członka Gminnej Rady Sportu

Treść uchwały w zalączniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/22/2014 88.896 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr II/21/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie desygnowania przedstawiciela gminy Lipie do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnejw Kłobucku

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/21/2014 91.217 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr II/20/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia i trybu przeprowadzania wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/20/2014 320.414 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr II/19/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2015

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/19/2014 908.344 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr II/18/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/441/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zasadusytuowania na terenie gminy Lipie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/18/2014 90.426 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/17/2014 192.042 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr II/16/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na2015 rok

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/16/2014 369.520 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjamipozarządowymi w roku 2015

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/15/2014 198.787 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Skargowej

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/14/2014 93.738 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Treść uchwały w załaczniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/13/2014 90.735 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2026

Treść uchwały w załączniku

artykuł nr 12

Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Treść uchwały w załaczniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/11/2014 182.415 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/10/2014 118.357 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/9/2014 118.585 KB
artykuł nr 15

Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2015

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/8/2014 2.073 MB
artykuł nr 16

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2015-2026

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr II/7/2014 93.479 KB
artykuł nr 17

Uchwała Nr I/6/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr I/6/2014 65.615 KB
artykuł nr 18

Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Lipie i ustalenia składów osobowych

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr I/5/2014 33.213 KB
artykuł nr 19

Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Komisji

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr I/4/2014 20.632 KB
artykuł nr 20

Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr I/3/2014 75.854 KB
artykuł nr 21

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr I/2/2014 50.840 KB
artykuł nr 22

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
Uchwała Nr I/1/2014 76.804 KB