główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w GOPS Lipie

Treść informacji stanowi załącznik
Załączniki:
Załącznik 30.500 KB
artykuł nr 2

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w GOPS Lipie

Lista stanowi załącznik
Załączniki:
Załącznik 32.000 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

Ogłoszenie stanowi załącznik
Załączniki:
Załącznik 27.000 KB