artykuł nr 1

Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U.Nr 190, poz. 1473), jest dostępny w formie dokumentu elektronicznego pod adresami zamieszczonymi poniżej: