artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 14 sierpnia 2015 r.w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji ds. referendum powołanychdo przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.55.201595 KB
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 14 sierpnia 2015 r.w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2015551 KB
artykuł nr 3

Informacja o losowaniu składów obwodowych komisji do spraw referendum

Treść informacji w załączniku

Załączniki:
Załącznik406 KB
artykuł nr 4

O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Lipiez dnia 10 lipca 2015 rokuw sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeńreferendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w ogólnokrajowym referendum,zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.40.201593 KB