artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 6 października 2015 r.w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Parzymiechach

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.76.201594 KB
artykuł nr 2

O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Lipiez dnia 6 października 2015 rokuw sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik268 KB
artykuł nr 3

ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 5 października 2015 r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2015523 KB
artykuł nr 4

O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Lipiez dnia 21 września 2015 rokuw sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik267 KB
artykuł nr 5

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 08.08.2011 r