artykuł nr 1

Klub Radnych „Nasza Wspólna Sprawa”

Przewodniczący – Ryszard Kotala

Sekretarz – Mirosław Klimaszewski

Członkowie: Andrzej Kilan, Dawid Pawelec.