artykuł nr 1

Gminny Punkt Wsparcia Rodziny

Z dniem 1 lipca 2020 roku działalność rozpoczął Gminny Punkt Wsparcia Rodziny. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy, którzy zmagają się z różnego rodzaju trudnościami, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa, specjalisty terapii uzależnień, psychologa dziecięcego oraz radcy prawnego. W ramach punku funkcjonuje także infolinia wsparcia psychologicznego, uruchomiona w szczególności z myślą o osobach starszych lub samotnych. Punkt współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipiu, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym oraz wszystkimi szkołami gminy Lipie, w tym także ze szkolnymi pedagogami. Placówka jest zlokalizowana na II piętrze budynku remizy w Parzymiechach (ul. Częstochowska 7).

HARMONOGRAM PRACY GMINNEGO PUNKTU WSPARCIA RODZINY

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE (STACJONARNE)*

Poniedziałek

Specjalista terapii uzależnień

godz. 15.00 – 17.00

Wtorek

Psycholog dziecięcy

godz. 15.00 – 18.00

Sobota

Psycholog

godz. 14.00 – 17.00

*Aby umówić się na pierwszą wizytę (nie dotyczy konsultacji telefonicznych), należy złożyć pisemny wniosek w Urzędzie Gminy Lipie (formularz poniżej). Po złożeniu wniosku koordynator Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny ustali datę i godzinę pierwszej wizyty i przekaże informację o jej terminie osobie wskazanej we wniosku. Jeżeli dana osoba będzie potrzebowała kolejnych konsultacji, termin następnych wizyt będzie ustalała bezpośrednio ze specjalistą/ psychologiem bez udziału koordynatora.

 

KONSULTACJE PRAWNE (STACJONARNE)**

Środa

Radca prawny

godz. 14.00 – 16.00

Czwartek

Radca prawny

godz. 8.00 – 10.00

**Konsultacje nie wymagają wcześniejszego złożenia wniosku. Aby skorzystać z porady należy przyjść w godzinach dyżuru

 

KONSULTACJE TELEFONICZNE***

Sobota

psycholog

godz. 12.00 – 14.00

***W celu zgłoszenia chęci rozmowy z psychologiem należy zadzwonić w trakcie dyżuru pod numer 696 578 155. Po przyjęciu zgłoszenia specjalista oddzwoni do danej osoby w umówionym terminie. Koszty rozmowy poniesie gmina.

 

Zachęcamy do korzystania z oferty Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny. Porady są bezpłatne dla mieszkańców. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Lipie, pełniącym funkcję koordynatora: tel. 34/ 318 80 32-35 wew. 34,  e-mail: m.pyrak@uglipie.pl

Gminny Punkt Wsparcia Rodziny – materiał filmowy