artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa śląskiego

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

artykuł nr 3

Informacja Wójta Gminy Lipie o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego podczas wyborów samorządowych

Na podstawie art. 37f § 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)  Wójt Gminy Lipie podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Lipie - dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Transport odbędzie się wg. harmonogramu podanego w załączniku do niniejszej informacji. Transport jest finansowany w całości z rezerwy celowej budżetu państwa przekazywanych gminie przez Wojewodę Śląskiego.

Załączniki:
ListMB
artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

artykuł nr 5

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy OKW w dniu głosowania 7 kwietnia 2024 roku