artykuł nr 1

Skład Rady Gminy Lipie - kadencja 2024-2029

 1.  Ewa Kuc - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie
 2. Mariusz Widera - I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie
 3. Krzysztof Szczepaniak - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie
 4. Marek Dulewski
 5. Monika Gworys
 6. Jacek Jeziorski
 7. Renata Kocot
 8. Stanisław Kołodziej
 9. Renata Krawczyk
 10. Jacek Majchrzak
 11. Janusz Mączka
 12. Alicja Podgórska
 13. Waldemar Trocha
 14. Stanisław Wieczorek
 15. Mateusz Woźniak
artykuł nr 2

Skład Rady Gminy Lipie - kadencja 2018-2023

 1. Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie

 2. Alicja Podgórska - I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie

 3. Mariusz Widera - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie

 4. Maria Gworys

 5. Andrzej Kilan

 6. Zbigniew Kilan

 7. Mirosław Klimaszewski

 8. Izabela Konc

 9. Ryszard Kotala

 10. Ewa Kuc

 11. Jacek Majchrzak

 12. Janusz Mączka

 13. Dawid Pawelec

 14. Krzysztof Szczepaniak

 15. Piotr Woźniak

artykuł nr 3

Skład Rady Gminy Lipie - kadencja 2014-2018

1.   Bystrzykowski Zbigniew

2.   Gworys Maria

3.   Jeziorski Jacek

4.   Klimaszewski Mirosław

5.   Kołodziej Stanisław

6.   Konc Izabela

7.   Kuc Ewa

8.   Łyźniak Jarosław

9.   Majchrzak Jacek

10.  Mączka Janusz

11.  Plaminiak Marcin

12.  Podgórska Alicja

13.  Podruczna Teresa

14.  Widera Mariusz

15.  Woźniak Piotr

artykuł nr 4

Skład Rady Gminy - kadencja 2010-2014

Skład stanowi załącznik 

Załączniki:
Załącznik27 KB
artykuł nr 5

Skład Rady Gminy - kadencja 2006-2010

Skład stanowi załącznik

Załączniki:
Załącznik21 KB