artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 28 listopada 2022 r.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 11 października 2022 roku

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 31 września 2022 roku

obrazek
Załączniki:
Załącznik551 KB
artykuł nr 4

Informacja o udzielonej pomocy publicznej w 2021 roku na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie