artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0151/1/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 8 stycznia 2008 roku - w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załączniku
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0151/2/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 8 stycznia 2008 roku - w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na realizację zadań własnych bieżących gmin oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa i planu dochodów gminy w związku z realizacją zadań zleconych na rok 2008

Treść zarządzenia w załącznikach
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 0151/3/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 29 stycznia 2008 roku - w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów w gminie Lipie

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1112 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0151/4/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 29 stycznia 2008 roku - w sprawie składu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku
Załączniki:
Strona 1267 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 0151/5/2008 Wójta Gminy Lipie z dnia 29 stycznia 2008 roku - w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

Treść zarządzenia w załącznikach
Załączniki:
Strona 270 KB
Strona 1294 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2007
Rok 2008