artykuł nr 31

L Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 31 maja 2022 roku

L Sesja Rady Gminy Lipie

  Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  31 maja 2022 roku /wtorek/ o godz. 8:00  odbędzie się L Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 7. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 8. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 29 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kompresora stacjonarnego do napełniania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. (L/.../2022)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. (L/.../2022)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipie”.(L/.../2022)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego ,,Świetlica dla dzieci i młodzieży w Zimnowodzie” w ramach Centrum Usług Społecznościowych.(L/.../2022)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kłobucku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym z dniem 31 sierpnia 2022 r.(L/.../2022)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność" dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym z dniem 31 sierpnia 2022 r.(L/.../2022)
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 18. Zakończenie obrad L Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                            Zbigniew Bystrzykowski

Załączniki:
Wyniki głosowania 211 KB
artykuł nr 32

XLIX Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 28 kwietnia 2022 roku

XLIX Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w  dniu  28 kwietnia 2022 roku /piątek/ o godz. 9:00  odbędzie się XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XLVI, XLVII i XLVIII Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Prezentacja prac wykonanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Prezentacja inwestycji prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XLVI Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 12. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 13. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 14. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 4 marca 2022 r. do 28 kwietnia 2022 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipie”. (XLIX/.../2022)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipie”.(XLIX/.../2022)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu.(XLIX/.../2022)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki w Rębielicach Szlacheckich pod przepompownię ścieków.(XLIX/.../2022)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntów wspólnoty leśnej w Rozalinie.(XLIX/.../2022)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.(XLIX/.../2022)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz społeczności lokalnej Obwodu Kijowskiego na Ukrainie.(XLIX/.../2022)
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 25. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                              Zbigniew Bystrzykowski

artykuł nr 33

XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 15 kwietnia 2022 roku

XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w  dniu  15 kwietnia 2022 roku /piątek/ o godz. 9:00  odbędzie się XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki od postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach otrzymanego w dniu 8 kwietnia 2022 r. nr sprawy DK-CZ.542.3.5.2021 w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidację oddziału przedszkolnego z dniem 31 sierpnia 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki od postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2022 r. nr sprawy DK-CZ.542.2.11.2021 w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z dniem 31 sierpnia 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego „Świetlica dla dzieci i młodzieży w Zimnowodzie” w ramach Centrum Usług Społecznościowych. (XLVIII/.../2022)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lipie do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (XLVIII/.../2022)
 9. Zakończenie obrad XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                              Zbigniew Bystrzykowski

Załączniki:
Wyniki głosowania 161 KB
artykuł nr 34

XLVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 11 kwietnia 2022 roku

XLVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w  dniu  11 kwietnia 2022 roku /poniedziałek/ o godz. 11:00  odbędzie się XLVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
 6. Zakończenie obrad XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

 

                                                        Z poważaniem

                                          Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                                              Zbigniew Bystrzykowski

Załączniki:
Wyniki głosowania 137 KB
artykuł nr 35

XLVI Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 3 marca 2022 roku

XLVI Sesja Rady Gminy Lipie

  Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  3 marca 2022 roku /czwartek/ o godz. 9:00  odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV Sesji Rady Gminy Lipie.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Wystąpienie zaproszonych gości.
 7. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 8. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 9. Informacja o inwestycjach prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 10. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XLIV Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 12. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 13. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 14. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 22 stycznia 2022 r. do 3 marca 2022 r. oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.(XLVI/.../2022)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. (XLVI/.../2022)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Krzepicach. (XLVI/.../2022)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. (XLVI/.../2022)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2031. (XLVI/.../2022)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2023 rok. (XLVI/.../2022)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lipie uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. (XLVI/.../2022)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2022 rok. (XLVI/.../2022)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Lipie ze środków budżetu Gminy Lipie. (XLVI/.../2022)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy. (XLVI/.../2022)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskażników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego. (XLVI/.../2022)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w Lipiu ul. Stawowa 1. (XLVI/.../2022)
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych, położonych w Lipiu ul. Stawowa 1. (XLVI/.../2022)
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w Lipiu ul. Częstochowska. (XLVI/.../2022)
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Lipiu ul. Czereśniowa. (XLVI/.../2022)
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek pod zabudowę w Parzymiechach ul. Częstochowska. (XLVI/.../2022)
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w Dankowie, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania i powiększenie nieruchomości przyległej. (XLVI/.../2022)
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w Szyszkowie, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania i powiększenie nieruchomości przyległej. (XLVI/.../2022)
 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek w Szyszkowie. (XLVI/.../2022)
 34. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. (XLVI/.../2022)
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu. (XLVI/.../2022)
 36. Interpelacje i zapytania radnych.
 37. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 38. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Lipie.
Załączniki:
Wyniki głosowania 315 KB