artykuł nr 1

Zarządzenie

Treść zarządzenia w załącznikach 

Załączniki:
Skład obwodowej komisji 59 KB
Zarządzenie23 KB
artykuł nr 2

Komunikat

Treść komunikatu w załączeniu 

Załączniki:
Komunikat23 KB
Wniosek pelnomocnictwa53 KB
Zgoda pelnomocnictwa56 KB
AKT40 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie

Treść obwieszczenia w załączniku 

Załączniki:
Obwieszczenie37 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie

Treść zawiadomienia w załączniku 

Załączniki:
Zawiadomienie20 KB