artykuł nr 16

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Załączniki:
Obwieszczenie37 KB
artykuł nr 17

Harmonogram dyżurów

Załączniki:
Harmonogram dyżurów 65 KB
artykuł nr 18

Informacja o terminach dyżurów

artykuł nr 19

Pełnomocnictwo do głosowania

obrazek
artykuł nr 20

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Lipiu