artykuł nr 1

Uchwała Nr II/17/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Załączniki:
Treść uchwały i programu192 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XLIII/293/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Załączniki:
Tekst uchwały i programu138 KB