artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.41.2014 Wójt Gminy Lipie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządonych na dzień 25 maja 2014r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZałącznikMB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.40.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do Obwodowych Komisji Wyborczych

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik314 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie w sprawie podania do wiadomości wyborców o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik561 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie NR 0050.30.2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeńwyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie NR 0050.30.201492 KB
artykuł nr 5

Informacja Wójta Gminy Lipie dla pełnomocników wyborczych

Treść informacji w załączniku

Załączniki:
Załącznik269 KB
Dostępne kategorie:
2009
2014
2019