artykuł nr 1

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 roku

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
ObwieszczenieMB
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2014WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 1 kwietnia 2014 r.w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeńwyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie92 KB
artykuł nr 3

POSTANOWIENIEMARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJz dnia 4 lutego 2015 r.o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Treść postanowienia w załączniku

Załączniki:
Postanowienie535 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015 roku

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Obwieszczenie125 KB
artykuł nr 5

ObwieszczenieWójta Gminy Lipiez dnia 15 maja 2015 rokuw sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałychi odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Obwieszczenie254 KB