artykuł nr 1

Opłata targowa

Na terenie Gminy Lipie nie wprowadzono opłaty targowej