artykuł nr 1

Załączniki do wniosku przy ubieganie się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

artykuł nr 2

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego na 2023 rok