artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe - za rok 2018