artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXIX/186/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. ,,Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80 +” w gminie Lipie w roku 2020

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/186/2020489 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXIX/185/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/157/2020 Rady Gminy Lipie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. ,,Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80 +” w gminie Lipie w roku 2020

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/185/2020 150 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXIX/184/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na rok 2021

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/184/2020746 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXIX/183/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/183/2020517 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXIX/182/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXIX/182/2020MB
Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021