artykuł nr 1

Gminny system gospodarki odpadami w 2023r.

artykuł nr 2

Gminny system gospodarki odpadami w 2022r.

- domki letniskowe oraz nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

- nieruchomości zamieszkałe

artykuł nr 3

Gminny system gospodarki odpadami w 2021r.

- domki letniskowe oraz nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

- nieruchomości zamieszkałe

artykuł nr 4

Gminny system gospodarki odpadami w 2020r.

- domki letniskowe oraz nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

- nieruchomości zamieszkałe

artykuł nr 5

Gminny system gospodarki odpadami w 2019r.

- domki letniskowe oraz nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

- nieruchomości zamieszkałe

- nieruchomości niezamieszkałe