artykuł nr 1

Nieruchomości niezamieszkałe

Z dniem 01.01.2020r. nieruchomości niezamieszkałe (t.j. przedsiębiorcy, placówki oświatowe, ośrodki zdrowia, zakłady pracy) zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarki odpadami zgodnie z uchwałą na stronie 

http://www.bip.lipie.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=3&id=1219&x=60&y=90&n_id=4419

 

W związku z tym organizacją odbioru odpadów komunalnych na tych nieruchomościach od tej pory zajmował się będzie właściciel nieruchomości, a nie gmina.

Nadzór nad wykonywaniem powyższego obowiązku sprawować będzie gmina, dlatego właściciciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przekazywania do urzędu gminy do pokoju 21 kserokopii umów na odbiór odpadów komunalnych z ich nieruchomości,