artykuł nr 1

Statut Gminy Lipie

Treść Statutu w załączniku