artykuł nr 6

UCHWAŁA NR XLII/275/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLII/275/2021151 KB
artykuł nr 7

UCHWAŁA NR XLII/274/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLII/274/2021160 KB
artykuł nr 8

UCHWAŁA NR XLII/273/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLII/273/2021 MB
artykuł nr 9

UCHWAŁA NR XLII/272/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLII/272/2021234 KB
artykuł nr 10

UCHWAŁA NR XLII/271/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLII/271/2021218 KB