artykuł nr 21

UCHWAŁA NR XL/260/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Załączniki:
UCHWAŁA NR XL/260/2021291 KB
artykuł nr 22

UCHWAŁA NR XL/259/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób

Załączniki:
UCHWAŁA NR XL/259/2021177 KB
artykuł nr 23

UCHWAŁA NR XL/258/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym

Załączniki:
UCHWAŁA NR XL/258/2021 127 KB
artykuł nr 24

UCHWAŁA NR XL/257/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Załączniki:
UCHWAŁA NR XL/257/2021123 KB
artykuł nr 25

UCHWAŁA NR XL/256/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Załączniki:
UCHWAŁA NR XL/256/2021234 KB