artykuł nr 1

Zbiory danych przestrzennych

Usługa przeglądania WMS

Plany: https://voxly.pl/geoserver/voxly_app_2406032/wms

Studium: https://voxly.pl/geoserver/voxly_app_2406032_suikzp/wms

Usługa pobierania WFS

Plany: https://voxly.pl/geoserver/voxly_app_2406032/wfs

Studium: https://voxly.pl/geoserver/voxly_app_2406032_suikzp/wfs

Metadane - usługa

Portal: https://www.voxly.pl/geonetwork/

CSW: https://voxly.pl/geonetwork/srv/pol/csw

artykuł nr 2

Oficjalne portale mapowe Gminy Lipie