artykuł nr 1

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021

artykuł nr 2

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

artykuł nr 3

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

artykuł nr 4

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

Treść uchwały w załączniku

artykuł nr 5

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

Treść uchwały w załączniku

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXVIII/197/2016104 KB