artykuł nr 1

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024

artykuł nr 2

Uchwała sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023

artykuł nr 3

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022

artykuł nr 4

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021

artykuł nr 5

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020