artykuł nr 1

Terminy powstania obowiązku podatkowego