artykuł nr 1

Informacja na temat wysokości stawki za przyjęcie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Lipie do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w Lipiu i ich utylizacji

Załączniki:
uchwała nr XXXVIII/241/2021 157 KB
artykuł nr 2

Informacja w sprawie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie informuje mieszkańców terenu gminy Lipie, że od dnia 2 września 2021 roku będzie obowiązywała nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Niniejsza taryfa będzie obowiązywać przez 3 lata, tj. do dnia 1 września 2024 roku.