artykuł nr 1

Konkurs na stanowisko - Referent ds. ochrony środowiska - cały etat.

artykuł nr 2

Konkurs na stanowisko - Referent ds. finansowo-księgowych oświaty - cały etat.

artykuł nr 3

Konkurs na stanowisko - Referent ds. księgowości i płac - cały etat.

artykuł nr 4

Konkurs na stanowisko - Referent ds. oświaty - cały etat.

artykuł nr 5

Konkurs na stanowisko - Referent ds. działalności gospodarczej, kasjer - umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności osoby zastępowanej, w pełnym wymiarze czasu pracy.