artykuł nr 56

Konkurs na stanowisko Młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami, gruntami, rolnictwa i leśnictwa.

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 57

Konkurs na kandydata na stanowisko Podinspektor ds. spraw organizacyjnych i promocji gminy.

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 58

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 59

Młodszy referent ds. informatycznych oczyszczalni ścieków 1 / 2 etatu

Treść ogłoszenia w załacznikach 

artykuł nr 60

Młodszy referent ds. rolnictwa , leśnictwa i gospodarki gruntami

Treść ogłoszenia w załącznikach