artykuł nr 1

Uchwała Nr V/27/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Treść uchwały w załączniku. Załącznik do Uchwały Rady Gminy Lipie Nr V/27/2007 z dnia 6 marca 2007 roku do wglądu w pokoju nr. 17 - Biuro Rady Gminy- Urząd Gminy Lipie ul. Częstochowska 29.
Załączniki:
Załącznik23 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr V/26/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik23 KB
Mapa390 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr V/28/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik64 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr V/30/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochód gminy.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik295 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr V/29/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Załącznik33 KB