artykuł nr 1

Uchwała Nr XIII/61/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XII/61/200724 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XIV/83/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIV/83/200727 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XIV/82/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Treść uchwały w załączniku
Załączniki:
Uchwała Nr XIV/82/200775 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

Treść uchwały w załączniku
artykuł nr 5

Uchwała Nr XIV/80/2007 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Treść uchwały w załączniku