artykuł nr 1

Uchwała Nr XLVI/232/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Lipie

Treść uchwały w załączniku 

artykuł nr 2

Uchwała Nr XLVI/231/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załączniki:
Uchwała Nr XLVI/231/201025 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XLVI/230/2010 RADY GMINY LIPIE z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębielice Szlacheckie

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 4

Uchwała Nr XLVI/228/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLVI/228/201087 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XLVI/229/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie kreślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XLVI/229/201026 KB