artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu - pani Alicja Radek

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik197 KB
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu - pani Olga Michalak

Treść oświadczenia w zalączniku

Załączniki:
Załącznik220 KB