artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach - pani Jolanty Węzik

Treśc oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik273 KB