artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik186 KB