artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS Gminy Lipie - Ilony Kubickiej

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik152 KB