artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik138 KB