artykuł nr 1

Korekta oświadczenia majątkowego Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach - Jolanty Węzik

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik157 KB
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach - Jolanty Węzik

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik136 KB
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach - Beata Troczka

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik137 KB