artykuł nr 1

Bilans jednostki budżetowej

Załączniki:
Bilans jednostki budżetowej162 KB
artykuł nr 2

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

artykuł nr 3

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

artykuł nr 4

Informacja dodatkowa

Załączniki:
Informacja dodatkowa314 KB