artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach - Beata Troczka korekta

obrazek
Załączniki:
załącznik303 KB
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach - Beata Troczka

Załączniki:
Załącznik263 KB
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach - Jolanty Węzik

Załączniki:
Załącznik240 KB