artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu wg stanu na dzień według stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r.- pani Olga Michalak - korekta

Załączniki:
załącznik291 KB