artykuł nr 1

Bilans jednostki budżetowej

Załączniki:
Bilans jednostki budżetowej78 KB
artykuł nr 2

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

artykuł nr 3

Rachunek zysków i strat jednostki

artykuł nr 4

Informacja dodatkowa

Załączniki:
Informacja dodatkowa486 KB