artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach - Jolanty Węzik

Załączniki:
Załącznik194 KB
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach - Beata Troczka

Załączniki:
Załącznik201 KB