artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka