artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich - pani Dorota Cer