artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach - Jolanty Węzik - korekta