artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach - Beata Troczka

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach - Jolanty Węzik